RTMPTSS & TRAUMA THERAPIE


Weer rustig dromen.

Loslaten van oude pijn.

Gezonde relaties aangaan.

Een nieuwe werkomgeving.

Emoties binnen je eigen beheer.

Weer met plezier in het leven staan.
Loskomen van ellenlange therapieën.
Wetenschappelijk onderbouwde werking
van bewezen protocollen voor genezing.
Van PTSS naar PTSI.
Kom maar vragen wat dat betekent.

RECONSOLIDATIE VAN TRAUMATISCHE HERINNERINGEN

Het RTM ©-protocol – de doorbraak in de behandeling van PTSD.

“Wij begeleiden al meer dan 20 jaar mensen met traumaproblematiek en PTSS met goede resultaten. Er is nu een nieuw proces onderbouwd met vergaand wetenschappelijk onderzoek. Met bewezen resultaten, heeft RTM © (Reconsolidation of Traumatic Memories – RTM ©) het potentieel om de PTSS problematiek drastisch te veranderen. Het is niet alleen klinisch ongelooflijk effectief maar het gaat ook de hoge kosten van PTSD en de gevolgen ervan tegen. ​Zowel emotioneel, relationeel, individueel als financieel.”De oplossing eindelijk voor handen.

De oplossing eindelijk voor handen.


RTM © is bijzonder effectief gebleken voor de behandeling van veteranen die gevechtstrauma’s hebben opgelopen en ook voor mensen die seksuele, kinder- en andere ernstige trauma’s hebben meegemaakt.

De focus van RTM © is om de traumatische gevoelens van de herinneringen te scheiden door middel van een ontspannen proces van re-imaging.

Cliënten worden begeleid om zich te distantiëren van de traumatische herinneringen en terwijl ze gescheiden zijn van gevoelens van angst, terreur of hulpeloosheid, veranderen ze de interne belevingen, zodat de herinnering niet langer een teken is van strijd, vlucht of gevaar.

Wat is Reconsolidatie van Traumatische herinneringen (RTM ©) Protocoltherapie?

RTM-protocoltherapie is een niet-medicamenteuze, niet-traumatiserende behandeling die de neurologische verbinding tussen het gevoelscentrum van de hersenen en specifieke traumatische herinneringen opnieuw programmeert.
Het vereist 3 tot 4 therapiesessies van negentig minuten,
De sessies worden door een arts geleid, waarbij de cliënt in een comfortabele stoel zit en beelden op een ingebeeld filmscherm visualiseert op een manier die de traumatische herinneringen van de traumatische gevoelens scheidt.


Wat houdt het in?

De sessies vereisen geen huiswerk of oefenen buiten de therapiesessies. Cliënten blijven volledig ontspannen en comfortabel terwijl ze tijdens de behandelingen de beelden op het ingebeelde filmscherm construeren. De behandelingen elimineren traumatische nachtmerries, flashback en direct gerelateerde emotionele problemen voor meer dan 90% van de cliënten. Na RTM © -therapie kunnen mensen zich traumatische gebeurtenissen uit het verleden herinneren zonder traumatische gevoelens.Inhoud en doelstelling

Inhoud en doelstelling


Sinds jaar en dag doen goedwillende en gedreven professionals hun best om te gewenste resultaten te komen bij traumabehandelingen. Ook hulpverleners zitten soms met de handen in het haar omdat ze niet verder komen met hun cliënten. Therapie kent soms trajecten van jaren. Wij kennen voorbeelden van mensen die 14 tot 18 jaar in therapie zijn geweest zonder noemenswaardige verbeteringen. En vaak leidt dit tot een nieuw fenomeen dat bekend staat onder de term …..

Wat ga ik doen in een RTM © traject?

Over ongeveer 3-4 individuele therapiesessies:
U wordt gevraagd naar flashbacks en nachtmerries en traumagerelateerde gebeurtenissen op een manier die niet traumatiserend is
U krijgt aanwijzingen die u zullen helpen kalm en ontspannen te blijven
Je oefent de visuele formaten die essentieel zijn voor het RTM © -proces
Je leert hoe je dissociatie creëert en afstand neemt van het evenement
Je zult merken hoe de fysieke sensaties die verband houden met de gebeurtenissen tijdens elke sessie afnemen
U zult merken dat de RTM © Protocol-stappen gemakkelijker en gemakkelijker uit te voeren zijn bij elke sessie.


Wat is het resultaat van RTM © ?

Verlicht flashbacks en nachtmerries
Maak een einde aan het opnieuw beleven van stressvolle gebeurtenissen, inclusief negatieve fysieke reacties zoals zweten, spierspanningen en bonzen van het hart.
Verbeterde slaap, concentratie, emotionele controle.
Verminderde hypervigilantie
Meer vrijheid in denken en doen.

Nieuwe mogelijkheden voor mensen in hun professionele leven.

Nieuwe mogelijkheden voor mensen in hun professionele leven.


Posttraumatische stressstoornis (PTSD) is een veelvoorkomende oorzaak van morbiditeit bij veteranen, politiepersoneel, mensen uit beroepen die geconfronteerd worden met zware incidenten en andere mensen met zwaar traumatische ervaringen. De huidige behandelingen zijn vaak ontoereikend. Reconsolidatie van traumatische herinneringen (RTM ©) is een nieuwe behandeling die de belangrijkste aspecten van het doelgeheugen (bijv. Kleur, helderheid, snelheid, afstand, perspectief) probeert te veranderen om het minder impactvol te maken en nachtmerries, flashbacks en andere kenmerken van PTSD.

Waardevolle investering voor werkgevers zoals defensie, politie en de medische sector.

De gemiddelde kosten voor de werkgever van iemand die beroepsmatig PTSS heeft ontwikkeld, lopen soms op tot € 20.000,- per jaar met een looptijd van jaren.Met het RTM © protocol wordt dit bedrag teruggebracht tot een fractie hiervan, namelijk € 799,- . Deze investering staat niet in vergelijking tot de kosten die tot op dit moment moeten worden gemaakt terwijl het probleem in het overgrote deel van de gevallen niet eens tot een oplossing komt.


Wat is de professionele meerwaarde van de training

Naast het feit dat mensen in hun persoonlijk leven weer goed kunnen functioneren wanneer zij vrij zijn van PTSS gerelateerde klachten, kunnen deze mensen ook weer deelnemen aan het professionele leven. Zijn kunnen weer volledig of naar eigen keuze meedoen met de arbeidsmaatschappij. Dit heeft zijn positieve wisselwerking in de manier waarop mensen weer inzetbaar zijn en tevens hun werkplezier weer terug vinden.


Onderzoek

Wil je meer weten over de studies die gedaan zijn en gedaan worden met het RTM © protocol, stuur dan even een mail naar office@bpdtraining.nl

Waar

Het RTM © protocol kan gevolgd worden in de praktijkruimte van BPD, op locatie en zelfs online.

Wij hebben indrukwekkende resultaten met cliënten van over de hele wereld via ZOOM sessies.

Investering

De investering voor een compleet

RTM © traject is € 799,-

Dit bestaat uit 4 sessie in totaal.

Onderzoek en werking

Het geheugen wordt beoordeeld in de context van een denkbeeldige bioscoop, waar een snelle (~ 45 seconden) zwart-witfilm van het traumageheugen wordt gepresenteerd, met verdere aanpassingen waar nodig zodat de patiënt het comfortabel kan bekijken. Open en wachtlijststudies van RTM © hebben hoge responspercentages en snelle remissie gerapporteerd, wat de weg vrijmaakt voor deze gerandomiseerde, gecontroleerde, enkelblinde studie waarin RTM © wordt vergeleken met langdurige blootstelling (PE), de PTSD-therapie met de sterkste huidige bewijsbasis.

De onderzoekers veronderstellen dat RTM © niet inferieur zal zijn aan PE wat betreft het verminderen van de ernst van de PTSD-symptomen na de behandeling en na 1 jaar follow-up; zal een snellere remissie bereiken, met minder uitval; verbetert de cognitieve functie; en dat epigenetische markers zullen correleren met behandelingsrespons. De onderzoekers zullen 108 actieve of gepensioneerde servicemedewerkers (SM’s) met PTSD willekeurig verdelen in ≤10 sessies van RTM © of PE, waardoor ze onze hypothesen kunnen testen terwijl ze ≤ 25% uitval mogelijk maken. De onderzoekers zullen een intent-to-treat-analyse gebruiken, en de Clinician Administered PTSD Scale for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5e editie, of DSM5 (CAPS-5), uitgevoerd door geblindeerde beoordelaars, is de primaire uitkomstmaat. Secundaire maten van depressie (PHQ-9), angst (GAD-7), slaap (PSQI) en functionele status (WHOQOL-100), zullen worden beoordeeld voor en na de behandeling en na 2, 6 en 12 maanden . ANOVA zal de ernst van de symptomen in de tijd vergelijken binnen en tussen groepen. Bloedafnames zullen vóór en na de behandeling worden afgenomen om voorspellers van behandelingsrespons en epigenetische markers van verandering te beoordelen. De NIH Toolbox Neurocognitive Assessment, voor en na de behandeling, zal de impact op de cognitieve functie beoordelen. De onderzoekers zullen comorbide TBI volgen, in de verwachting dat dit geen negatieve invloed zal hebben op de respons. Effectievere therapieën voor PTSD, met en zonder TBI, moeten worden ontwikkeld en geëvalueerd. RTM © is veilig en veelbelovend, maar vereist testen tegen evidence-based interventies in goed opgezette gerandomiseerde klinische onderzoeken (RCT’s). Het volledige onderzoek kan nu worden uitgevoerd via videoconferenties dankzij COVID-19.

Aanmelden

Mail naar office@bpdtraining.nl of Rob@bpdtraining.nl

Vragen

Wil je meer weten over RTM © of heb je andere specifieke vragen? Neem dan contact met ons op.

Lees de algemene voorwaarden