Master Coach of Strategic InterventionMASTER COACH OF STRATEGIC INTERVENTION

Mensen helpen zonder hulpverlener te zijn?
Ga voorbij het symptoom naar de oorzaak.
Mensen zelfredzaam maken door ze de te leren dat te zijn.
Motiveer mensen verder dan het oplossen van een probleem.
Zie hoe een strategie in denken altijd succesvol is,
maar niet altijd een gewenst resultaat oplevert.

MASTER COACH OF STRATEGIC INTERVENTION

“Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout te verzamelen en de taken te verdelen, maar leer hen te verlangen naar de eindeloze zee” – Antoine de Saint-Exupery –

Wanneer je mensen coacht wil je geen probleem oplossen. Je wilt iemand perspectief geven op een fijn en vervuld leven. Je wilt ze laten ontdekken hoe ze hun bestaan kunnen verrijken. Wij zien Coachen als een doel- en resultaatgerichte vorm van begeleiding van het leren van individuen. Gericht op zelfstandig functioneren binnen een bepaalde persoonlijke of professionele context. En dat willen we jou graag leren.Wie denk jij eigenlijk dat je bent, dat je denkt dat je kan coachen?

Wie denk jij eigenlijk dat je bent, dat je denkt dat je kan coachen?


Dat vroeg meer dan 3 decennia geleden een van mijn persoonlijke mentoren aan mij. Het was zowel een confronterende als reflecterende vraag maar bovenal een tot op de dag van vandaag stellen wij nu deze vraag ook aan onze coaches in opleiding. Wat drijft je, wat motiveert je en wat trekt je om coach te worden.

Wat is het?

Jij wilt graag je vaardigheden ontwikkelen om andere mensen te kunnen coachen naar een prettigere manier van leven? In onze praktijkgerichte opleiding Master Coach of Strategic Intervention leren we je doelgericht en op menselijke wijze (bij individuen of in teams) veranderingsprocessen in gang te zetten.
De Master Coach opleiding is een uniek ontwikkelingstraject waarin jij je verdiept in het coachingsvak en zeer specifieke coachingscompententies ontwikkelt. Je leert hoe je jezelf als instrument in kunt zetten om doelgericht en op menselijke wijze te coachen. Je leert coachen op gewenste, resultaten en je krijgt de nieuwste inzichten en methoden op het gebied van neuro-psychologie, emotieleer en transformationele coaching.
De opleiding MCSI verbreedt en verdiept jouw vaardigheden om veranderingsprocessen bij anderen, individuen of teams, in gang te zetten en te tot een gewenst resultaat te brengen.
Een coach is iemand die anderen leert hun vaardigheden en persoonlijke prestaties te verbeteren. Persoonlijke coaching blijkt in de praktijk een van de meest succesvolle wijzen van aanpak als het gaat om de ontwikkeling van mensen.


Wat houdt het in?

Je leert tijdens de Master Coach opleiding hoe je als coach ruimte creëert om mensen zelf hun kwaliteiten te laten ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Met het ontdekken van hun eigen kwaliteiten maak je het mogelijk dat je werknemers, cliënten of studenten zelf oplossingen aandragen en verantwoordelijkheid nemen. Veranderingen worden zo in gang gezet zonder dat je als coach zelf de oplossingen bedenkt en aandraagt.

De opleiding heeft een rijk curriculum aan modellen, technieken en methodes.

Je leert coachen vanuit vier invalshoeken:
1. We werken met het 7-staps transformatiemodel voor blijvende verandering.
2. Het transformatiemodel wordt samengevoegd met het coachingskader: de 5 stappen die leiden tot een excellente coaching.
3. Je leert de interactie van het coachingsgesprek te bekijken op 7 essentiële metaprogramma-structuren voor coaching.
4. En je leert 8 interventie punten te gebruiken die langdurige verandering bewerkstelligen.

In de training maken we gebruik van succesvolle coachingsmodellen (o.a. de Human Needs Psychology van Anthony Robbins en Cloe Madanes. Paul Ekman’s emotional observations, spiral dynamics van Clare Graves en de Dissociative State Therapy van Frank Pucelik). Uniek aan deze opleiding is dat we deze modellen integreren met krachtige NLP technieken. Deze training sluit naadloos aan op je NLP opleiding en is daarmee de logische volgende stap in je eigen ontwikkeling.
Je leert de coachingsmodellen door zelf ieder model persoonlijk te doorlopen met voorbeelden uit je eigen leven. Hierdoor wordt jij eerst bewust gemaakt van de werking van de modellen om ze daarna effectief in te zetten.

Een goede coach creëert ruimte om mensen hun kwaliteiten te laten ontdekken, ontwikkelen en gebruiken.
Een excellente coach helpt mensen om de veranderingen die cliënten doormaken snel en effectief te begeleiden. Hij/zij beantwoordt de vraag, hoe je mensen kunt helpen zelf oplossingen te vinden en eigen verantwoordelijkheid te nemen?
Ontdek in jouw MCSI opleiding de impact van een nieuwe stijl van werken en hoe je je kwaliteiten als coach verbetert.Inhoud en doelstelling

Inhoud en doelstelling


Verandering is geen optie het is een gegeven. In de MCSI ontsluit je je eigen mogelijkheden als mens en als coach. Onder de tem “GO FIRST” ontdek je wat het is om je eigen meningen en aannames uit te stellen en met een zuivere blik de wereld in te kijken. Je leert hoe je vooropgezette vooronderstellingen kunt herkennen en veranderen als je dat wenselijk vindt.

Hoe ziet de training er uit?

De training is een dynamisch spel van leren en doen. Je oefent met medestudenten, doet heel veel oefeningen, schrijft reflectie rapporten en studeert theoretische modellen.

Wat je allemaal leert in de Master Coach opleiding:

 • De werking van het brein en de psyche;
 • De psychologie van overlevingspatronen;
 • De kracht van werkende strategieën;
 • Secondary gain, coping strategieën en cognitieve dissonantie;
 • Jouw eigen kracht en zwakte, ken jezelf;
 • Coaching vanuit een veelzijdig perspectief;
 • De volledige diepgang van de zes menselijke kernwaarden;
 • De roos van Leary en de onderliggende patronen;
 • Hoe thema gecentreerde interactie werkt;
 • De waardenniveaus van Graves;
 • Clean Language patronen;
 • Verdiepende vragenmodellen voor verschillende contexten;
 • Omgaan met de kernkwadranten en hun NLP toepassing binnen andere modellen;
 • Gestaltprincipes, zoals projectie, overdracht en tegenoverdracht
 • Gespreksvaardigheden, methoden en technieken;
 • RET en toepassingen met NLP interventies;
 • Systeem therapie van Satir;
 • Inzicht in de sedona methode
 • Transactionele Analyse model en toepassingen;
 • De meest persoonlijke coaching ooit: coach jezelf;
 • Observeren vanuit Analytic Profiling Perspectief;
 • Diepe emotionele interventies;
 • Herkenning en omgaan met Psychopathologie;
 • Het werken met de vroegste programmering in mensen: de geboortetrauma’s;
 • Jouw rol als coach, als mens en als professional.
 • Het waarnemingsvermogen van de coach;
 • Lateraal denken;
De kunst van vragen;
 • Non-directief coachen;
 • Starten van een coachingtraject Intake en kader;
 • Ontwikkelingsgericht feedback geven;
 • Contact en afstemming in de coachingsrelatie;
 • Contract en afspraken in de coachingsrelatie;

 • Hoe gebruik je conversatie als interventie;

 • Wanneer schakel je over van conversatie naar interventie;
 • Coachingsmethodieken op het emotionele niveau;
 • De kunst van het stil zijn;
 • 
Empowerment: persoonlijke belemmeringen en krachtbronnen;
 • 
Mobiliseren van innerlijke drijfveren;

 • Werken op de zes niveaus voor persoonlijke ontwikkeling;

Je krijgt een groot aantal coachinstrumenten en leert om deze ook zelf te ontwikkelen.

 • Formulieren
 • Oefeningen
 • Evaluatie en afronding van een coachingstraject

Literatuurstudie
Ter voorbereiding van elk trainingsblok lees je in de verplichte literatuur.
Tijdens de opleidingsdagen oefen je veelvuldig in de rol van coach en krijg je feedback op jouw sterke kanten en ontwikkelpunten. Je leert de theorie toe te passen in de praktijk en ontwikkelt je eigen coachingsstijl.
Tijdens de oefensituaties breng je als ge-coachte jouw eigen belemmeringen en valkuilen in. Hierdoor bouw je tevens doorlopend aan jouw persoonlijke ontwikkeling.
Je voert minimaal twee coachingstrajecten uit in de praktijk en maakt hiervan een reflectieverslag.
In zeven intervisiebijeenkomsten met een aantal van je medecursisten ondersteun je elkaar bij knelpunten in jouw praktijkcoaching.


Wat is het resultaat van de training?

Na het volgen van de opleiding MCSI zijn jouw coachingscompetenties sterk vergroot. Je beheerst het vak van coach in veel facetten. Je hebt uiteenlopende methodieken om te coachen op verschillende niveaus van persoonlijke ontwikkeling. Je hebt geleerd om te coachen van mens tot mens, professioneel, transparant, gelijkwaardig en speels. Je hebt een duidelijke visie en persoonlijke stijl als coach.

Na de training:

 • Kun je als professioneel coach andere mensen begeleiden;
 • Schakel je tussen de verschillende rollen die je als coach hebt,
 • Heb je antwoord op de vraag hoe jij je eigen capaciteiten als coach kunt verbeteren,
 • Stimuleer je mensen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen,
 • Stel je eerst vragen in plaats van direct oplossingen te (willen) geven,
 • Weet je hoe je anderen zelf sturing kunt laten geven aan hun werkzame leven. Stimuleer je anderen het beste uit zichzelf te halen.
 • Ken je de werking van veel verschillende coachingsmodellen en technieken en kunt deze in bijzondere combinaties toepassen;
 • Kun je mensen motiveren en uitdagen;
 • Ben je in staat op mensen te leren hun persoonlijke problematiek aan te pakken en op te lossen;
 • Ben je in staat om krachtige interventies toe te passen met blijvende resultaten;

Je kunt mensen coachen naar effectief gedrag, gekoppeld aan hun persoonlijke ontwikkeling. Als coach werk je resultaatgericht en bevorder je dat de ander in beweging komt en zelf de regie voert. Je neemt je eigen commitment en verantwoordelijkheid onder de loep en stelt met deze analyse, Aan de hand van 3 modellen een persoonlijk ontwikkelplan op. Zo werk je gericht aan jouw competentieontwikkeling naar een vakbekwame coach.

Het coachen van mensen in een professionele omgeving

Het coachen van mensen in een professionele omgeving


Bewust medewerkers coachen betekent het opstellen van persoonlijke leerdoelen van en mét anderen. Daarvoor moet je zijn of haar potentieel kunnen inschatten. Voor bewust coachen is een aantal vaardigheden dan ook onmisbaar. Jij krijgt handvatten voor het opzetten van een organisatie coachingstraject.

Waardevolle investering voor werkgevers

Een MCSI coach binnen jouw organisatie is van onschatbare waarde voor het onderhouden van jullie menselijk kapitaal. Vanuit jouw persoonlijke doelstellingen leer je coachingsgesprekken te voeren. Je leert om te gaan met weerstanden en je krijgt instrumenten om gedrag te beïnvloeden en doelen eenvoudiger te bereiken. Je oefent in goed luisteren, de juiste vragen stellen, empathie tonen en een dialoog voeren. Zo leer je flexibel te zijn en jouw manier van coachen aan de situatie aan te passen.


Wat is de professionele meerwaarde van de training?

Ben jij al coach in een organisatie of wil je dat worden, dan krijg je in deze training de daarvoor benodigde gereedschappen en mentaliteit.
Jouw professionele meerwaarde komt tot uiting in de volgende aspecten die binnen een organisatie van belang zijn:

 • Het werken van wens naar resultaat;
 • POP’s Persoonlijke Ontwikkelplannen en persoonlijke leerdoelen;
 • Coachen van ontwikkelingsprocessen; 
Omgaan met verantwoordelijkheden;
 • Succesfactoren van coaching; 
Coaching van leidinggevenden;
Coaching door leidinggevenden;
Coachend leiderschap: de brug naar de toekomst;
 • Organisatie coaching;

 • Team Coaching;
 • De vier petten van coachend leiderschap;
 • Vergroten van emotionele intelligentie;
 • 
Empowerment: persoonlijke belemmeringen en krachtbronnen naar boven halen;
 • 
Mobiliseren van innerlijke drijfveren van medewerkers;

Wanneer

De MCSI draait 1 keer in de 2 jaar.

De eerstvolgende training begint op:
Voorjaar 2022

Kijk voor de huidige data in de agenda.

Waar

Onze trainingen worden gegeven op onze vaste trainingslocatie in Zoetermeer.

De BTAP 1 Training vindt plaats in het Wapen van Zoetermeer.

Investering

De training kost € 3.399,-

Dit is inclusief lunch, koffie/thee en alle benodigde trainingsmaterialen.

De trainingen zijn vrijgesteld van BTW.

Praktische informatie

Deze training vraagt HBO werk en denkniveau.
Voor de MCSI is NLP Master Practitioner als vooropleiding vereist.
De trainingsdagen duren van 9.30 tot 17.00 uur.
Thuisstudie: op een speelse manier het materiaal in praktijk brengen.
Maximum aantal deelnemers: 21.
Onze trainingslocatie is in Zoetermeer. Er is gratis en voldoende parkeergelegenheid voor de deur en het station Zoetermeer is slechts op enkele minuten loopafstand.
Uitgebreide handleiding
Toegang tot de online MCSIgroep op Facebook met daarop praktische profiling-tips, filmpjes en ervaringen.
Tijdens de trainingsdagen krijg je een zeer uitgebreide buffetlunch en onbeperkt koffie en thee aangeboden.
Kijk voor beschikbare data in onze agenda. agenda.
Kijk hier om te zien wat voorgaande deelnemers te zeggen hebben.

Aanmelden

Aanmelden voor de BTAP 1 training kan via de agenda. Na ontvangst van je aanmelding sturen we de bevestiging en factuur per email toe. Je kunt ook rechtstreeks inschrijven door een mail te sturen naar info@bpdtraining.nl.
Wil je meedoen, maar weet je nog niet 100% zeker wanneer? Neem dan contact op met BPD en reserveer een plaats totdat je definitief een beslissing over de datum hebt genomen.

Vragen

Wil je meer weten over deze training of heb je andere specifieke vragen? Neem dan contact met ons op.

Informatie voor je werkgever

Lees de algemene voorwaarden