Dynamic Value Systems (DVS)DYNAMIC VALUE SYSTEMS (DVS)

Onder de oppervlakte van jouw gedrag,
liggen de waarden die je leven vormen,
in verschillende netwerken van dynamische systemen,
vormt je waardesysteem de blauwdruk van je leven
steeds veranderend, steeds in beweging,
brengt de waarden dynamiek je naar een steeds hoger niveau.

DYNAMIC VALUE SYSTEMS (DVS)

Hoe ga jij als volwassen mens om met de problemen van vandaag? Volg je de regels? Kom je stil in verzet?
Zoek je verbinding? Laat je je agressie gelden? Neem je als observator afstand van het geheel? Hoe ga jij als volwassen persoonlijkheid om met de vraagstukken van deze tijd?

In deze huidige tijd kampen mensen met spanningen, relatieproblematiek, burnouts, trauma’s, eenzaamheid, Corona gerelateerde problematiek etc. De GGZ kan de vraag niet aan, heeft lange wachttijden en behandelt voornamelijk symptomen. Hoe heeft dit zover kunnen komen? Mensen zijn losgeraakt van wat belangrijk voor ze is. Ze hebben het niet meegekregen of zijn het onderweg in hun leven kwijtgeraakt. 

Heb jij een idee van hoe jij de wereld ziet? Is het voor jou een gevaarlijke plek of juist een ‘wereld’ van mogelijkheden? Een wereld die je niet zelf in de hand hebt vol dingen buiten jouw controle of een wereld waar je vorm aan denkt te kunnen geven op jouw manier? Vind jij het prettig als verandering rustig en langzaam verloopt of word je daar juist heel kriegel van en voel je behoefte aan snelle en dynamische veranderingen? Al deze dingen vinden hun basis in jouw persoonlijke waardensystemen. Dat zijn denkprogramma’s in je brein waarmee jij bepaalt wat belangrijk voor je is en wat juist niet. De unieke programma’s in jouw brein, die al je gedrag sturen en je kernmotivatie vormen. Deze programma’s sturen je beslissingen, angsten, je gedrag en je emoties. Ze beïnvloeden en sturen je communicatie en laten je groeien of brengen je in de problemen. En dat doen ze volautomatisch zonder dat JIJ je daar bewust van bent.

Tot nu toe…Ontdek de emoties als spiegel van je denken

Ontdek de emoties als spiegel van je denken


Wij nemen je in een training mee op een avontuur dat jouw kijk op de wereld ingrijpend en blijvend gaat veranderen. 6 dagen van ontdekken hoe jij in elkaar zit en waarom je de dingen doet die je doet. We nemen je mee op een reis door 125.000 jaar evolutie en laten je zien dat jij dezelfde ontwikkelingen doorloopt in je eigen leven. Je krijgt inzicht in je drijfveren achter jouw dagelijks handelen en dat van anderen. Je ontdekt je blinde vlekken en nog te ontwikkelen groeipunten. Weet jij dat je maar een maximum van 150 mensen in je leven kunt hebben? En dat is iedereen van je partner, vrienden, collega’s en familie. Weet jij dat de taken die we tegenwoordig aan onze partner toeschrijven, vroeger werden vervuld door de inwoners van een klein dorp.

Heb je er wel eens over nagedacht vanuit welk perspectief jij de wereld ziet? Ben je een rebel of juist regel gebonden? Heb je rotsvaste overtuigingen over hoe dingen moeten of beweeg je vrijelijk door je leven heen? Al die vragen wijzen naar diepe patronen in je onbewuste brein. Kan dit ook anders? En wat voor invloed heeft dit op je communicatie? Wij nemen je in deze training mee in de wereld van jouw waarden en overtuigingen. Je ontwikkelt inzicht in de drijfveren achter het dagelijks handelen van jou en van anderen. Je krijgt diepgaande inzichten in het waarom van je gedrag en hoe je dat kunt inzetten om positieve veranderingen teweeg te brengen. Je kunt de gedachten achter de taal leren zien en de emoties begrijpen die dit allemaal aansturen. Dit is voor jou uitermate geschikt voor het begeleiden van veranderingstrajecten, het oplossen van communicatieproblematiek, maar ook voor het herkennen en wegnemen van blokkades in je eigen ontwikkeling en van anderen om je heen.

Gun jezelf de communicatievoorsprong en ontdek de 7 levels van Dynamic Value Systems.

Wat is het?

De Amerikaanse professor Clare W. Graves deed onderzoek naar het gedrag van mensen en kwam erachter dat er voor ieder type gedrag een verklaring is. Hij ontwikkelde hiervoor het ‘waardemodel’. Aan de hand van dit model gaan we met jou aan de slag om inzicht te krijgen in onze complexe manier van denken en doen. Ieder waardeniveau heeft zijn eigen complexe systeem van dynamische verbindingen. De vraag die steeds wordt gesteld binnen ieder niveau is: hoe verhouden de levensomstandigheden van een persoon zich tot de mentale capaciteiten die deze persoon heeft. Met ander woorden: is de mens opgewassen tegen de situatie waarin hij zich bevindt. In de DVS training kijken we specifiek naar de bewustzijnsontwikkeling zowel van een individu als wel naar de ontwikkeling van het collectief waar we deel van uitmaken. Dynamic Value Systems werkt met zeven van de oorspronkelijke acht waardesystemen die ontwikkeld en beschreven zijn door Clarence W. Graves, een Amerikaanse professor in psychologie. Omdat het achtste systeem nog een hypothetisch systeem is, werken we in de DVS training met zeven van deze waardesystemen.
Na ruim 20 jaar onderzoek heeft Graves een waardesysteem theorie ontwikkeld dat tot op de dag van vandaag een briljant standaardwerk is voor het begrijpen, ontwikkelen en werken met waarden. Uitgaande van de vraag: wat definieert een volwassen persoonlijkheid, heeft Graves na meer dan 20 jaar onderzoek onder zijn studenten, zijn waardesystemen theorie beschreven in het boek: Levels of Human Existence door Clare W. Graves.


Wat houdt het in?

Je gaat samen met ons ontdekken welke niveaus van waarden er zijn en wat deze betekenen. We nemen je mee op twee reizen tegelijk. De eerste reis is die door de evolutionaire ontwikkeling van de mensheid. Hoe zijn we geworden wie we nu zijn en hoeveel invloeden van die hele ontwikkeling draag jij vandaag de dag nog mee in je gedrag. Tijdens de tweede reis, die simultaan loop met de eerste, nemen we je mee door je eigen persoonlijke evolutie van baby tot volwassenen en laten je ontdekken hoe jij in jouw eigen leven die evolutieladder hebt beklommen. We laten je zien hoe het komt dat je bepaald gedrag vertoont en dat je bepaald gedrag van ander mensen hinderlijk vindt of ronduit afwijst. We laten je ook zien waar je in jouw persoonlijke ontwikkeling afslagen hebt gemist of waar er gaten zijn gevallen in de weg die je hebt bewandeld. Zodat je met terugwerkend kracht herstel kan doen op de gebieden in je leven die dat herstel wel kunnen gebruiken. Op deze manier wordt je bewuster van jezelf je omgeving en begrijp je beter waarom mensen doen wat ze doen, inclusief jijzelf. Met dit inzicht creëer je de mogelijkheid flexibel te kunnen schakelen in situaties, weet je mensen te motiveren, aan te sturen, beter te laten samenwerken en te coachen. Na de training kun je je communicatie aan de ander beter aanpassen dan ooit!Inhoud en doelstelling

Inhoud en doelstelling


In een wereld van complexe informatie voel je je soms alsof je door een doolhof beweegt. Wat je echter nog gaat leren is dat dat doolhof alleen maar in je eigen hoofd zit. En dus zit de uitweg uit dat doolhof daar ook.
De DVS training is een spel van weerstand en meebewegen, je ontdekt al snel of jij werkelijk de ‘open mindset’ hebt die je jezelf toedicht of dat je systeem toch wat vaster blijkt te zitten dan je dacht.

Hoe ziet de training er uit?

Zodra je de training binnenkomt begint je reis door de dynamische waarde niveau’s. Je krijgt de complete uitleg over wat de niveaus zijn, wat ze betekenen en wat hun invloed is op jouw persoonlijke leven. Als je eenmaal begrepen hebt hoe dit niveau ze er uitzien en hoe ze zich tot elkaar verhouden, begin je de kennis direct toe te passen met voorbeelden als je eigen leven.

We gaan kijken hoe de verschillende niveau’s invloed hebben op je persoonlijk welbevinden, op je relaties, en een professionele leven. Tegelijkertijd gaan we met elkaar analyses maken over wat er op dit moment werkelijk in de wereld gebeurt. Daarmee krijg diepgaand begrip over de krachtenvelden die op dit moment de wereld waarin je leeft vormgeven. Omdat we kijken naar twee verschillende grootheden die in de DVS prominent naar voren komen, namelijk jouw levensomstandigheden en de capaciteit die je hebt om met die levensomstandigheden om te gaan, krijg je direct inzicht in hoe jij je als individu verhoudt tot het wereldgebeuren om je heen.

Je gaat met je mede deelnemers in discussie over de verschillende niveau’s en een verschijningsvormen zodat je al onderzoekend, een heel sterk begrip krijgt van was de verschillende niveau’s betekenen en hoe ze tevoorschijn komen in de wereld. Daarnaast krijg je een aantal opdrachten die thuis kunt uitvoeren, zodat je in je dagelijks leven zichtbaar krijgt hoe niveau’s constant en overal aanwezig zijn en invloed uitoefenen. Je krijgt een complete assessment die uitsluitend op jou van toepassing is zodat je kunt zien hoe de verschillende niveau’s in jou aanwezig zijn, en hun invloed op jou hebben.


Wat is het resultaat van de training?

Je zult jezelf en anderen veel beter begrijpen en blokkades in communicatie en ontwikkeling leren herkennen.
Met dit inzicht creëer je de mogelijkheid flexibel te kunnen schakelen in situaties, weet je mensen te motiveren, aan te sturen, beter te laten samenwerken en te coachen. Na de training kun je je communicatie aan de ander beter aanpassen dan ooit, zodat je resultaten krijgt die eerder buiten bereik leken.
Je leert met DVS:

  • Inzicht te krijgen in de menselijke waarden- en denkprocessen en hoe deze zich aanpassen bij veranderende omstandigheden;
  • De achterliggende motivaties (waarden) van gedrag bij mensen te herkennen om hiermee succesvol veranderingen te kunnen bewerkstelligen;
  • Inzicht te krijgen in je eigen functioneren en hoe dat zich verhoudt tot anderen;
  • Linken te zien tussen individuen onderling, binnen hun rol als werknemer in organisaties en bij individuen in een maatschappelijke context;
  • Te herkennen hoe mensen zich ontwikkelen en wanneer ze blokkeren om verder te ontwikkelen;
  • Individuele waardeprofielen te schrijven, zodat je deze kunt gebruiken om mensen of teams inzicht te geven in hun eigen functioneren en daarmee verder te brengen;
  • Hoe je een veranderproces binnen organisaties op een goede manier kunt begeleiden;
  • Communicatieproblematiek te herkennen en op te lossen.

De training is praktisch ingericht. Dat wil zeggen dat we je praktische technieken leren, waardoor je het waardemodel overal kunt toepassen.

Beklim de lader van je eigen waarden hiërarchie.

Beklim de lader van je eigen waarden hiërarchie.


Wanneer een training in persoonlijke ontwikkeling echt zijn werk doet, dan pluk je daar de vruchten op verschillende plekken in je leven: in je persoonlijk leven, je relaties en ook in je werk, zodat je in meerdere gebieden van je leven evenwichtig kan groeien. Het is dan ook altijd een win-winsituatie als een training of een opleiding je helpt in die verschillende gebieden gelijkwaardig te ontwikkelen. Waarom kun jij prima functioneren onder leiding van je manager, maar heeft je collega de grootste moeite met zijn regels? Hoe komt het dat jij in een conflictsituatie anders reageert dan je partner? Waarom windt de ene persoon iedereen om zijn vinger, maar luistert er niemand naar de ander? In de training Dynamic Value Systems (DVS) ga jij de antwoorden ontdekken!

Waardevolle investering voor organisaties

Wanneer je als directeur van een organisatie inzicht hebt over wat er in de onderstroom van je bedrijf gebeurt, heb je een duidelijker beeld op de dynamiek die in je bedrijf plaatsvindt. Dit zorgt ervoor dat je kunt sturen of kunt ingrijpen op situaties en gedrag van mensen op het niveau waar de situatie of het gedrag ook daadwerkelijk ontstaat. Stel je eens voor dat je een organisatie runt die voornamelijk vorm krijgt via regels, waar regels en regulaties de structuur vormen van je bedrijf. Je neemt vervolgens een topmanager aan die voortvarend is, dynamisch en individueel krachtig. Dan kan het in het begin lijken wat je bedrijf nodig heeft, maar kan het al snel resulteren is een botsing tussen manager en medewerkers. Wanneer je er achter komt dat het waardeniveau van de managers anders is dan dat van het bedrijf en de medewerkers. Zie je dit conflict al aankomen voordat het plaatsvindt. Dit is maar één van de honderden voorbeelden die we kunnen geven over hoe kennis van DVS jouw bedrijf soepeler kan laten lopen.


Wat is de professionele meerwaarde van de training?

Directie, management en medewerkers van een bedrijf die inzicht hebben in DVS systematiek kunnen met elkaar direct op een niveau van begrip communiceren dat veel misverstanden doet voorkomen. Onderlinge communicatie verloopt makkelijker. Aanname en doorgroei beleid wordt gedegen ondersteund met motiverende waarden, waardoor je eerder de juiste mens op de juiste plek kunt brengen. DVS maakt inzichtelijk waar jouw bedrijf als geheel makkelijker door de uitdagingen van de huidige tijd heen komt.


Wanneer

Elk voorjaar en najaar begint een nieuwe DVS.
De eerstvolgende training begint op:

20-21-22 mei 2021 en
3 – 4 – 5 juni 2021.

Kijk voor de huidige data in de agenda.

Waar

Onze trainingen worden gegeven op onze vaste trainingslocatie in Zoetermeer.

De NLP Practitioner Training vindt plaats in het Wapen van Zoetermeer.

Investering

De training kost € 1.899,-

Dit is inclusief lunch, koffie/thee en alle benodigde trainingsmaterialen.

De trainingen zijn vrijgesteld van BTW.

Praktische informatie

De DVS training duurt 6 dagen, verdeeld over 2 blokken van 3 dagen.
De training wordt afgesloten met een examen en een bijbehorend certificaat.
De trainingsdagen duren van 9.30 tot 17.30 uur.
Thuisstudie: ongeveer 3 uur per week.
Maximum aantal deelnemers: 18
Onze trainingslocatie is in Zoetermeer. Er is gratis en voldoende parkeergelegenheid voor de deur en het station Zoetermeer is slechts op enkele minuten loopafstand.
Kosten: € 1.899,-. Het is mogelijk om het bedrag in termijnen te betalen. Vraag naar de voorwaarden.
De DVS training is incl. certificaat, uitgebreide handleiding en toegang tot de online DVS groep op Facebook met daarop praktische DVS-tips, filmpjes en ervaringen.
Tijdens de trainingsdagen krijg je een uitgebreide lunch en onbeperkt koffie en thee aangeboden.
Kijk voor beschikbare data in onze agenda.
Kijk hier om te zien wat voorgaande deelnemers te zeggen hebben.

Aanmelden

Aanmelden voor de Dynamic Value systems (DVS) training kan via de agenda. Na ontvangst van je aanmelding sturen we de bevestiging en factuur per email toe. Je kunt ook rechtstreeks inschrijven door een mail te sturen naar info@bpdtraining.nl.
Wil je meedoen, maar weet je nog niet 100% zeker wanneer? Neem dan contact op met BPD en reserveer een plaats totdat je definitief een beslissing over de datum hebt genomen.

Vragen

Wil je meer weten over deze training of heb je andere specifieke vragen? Neem dan contact met ons op.

Informatie voor je werkgever

Lees de algemene voorwaarden