DYNAMIC VALUE SYSTEMS (DVS)

Onder de oppervlakte van jouw gedrag, liggen de waarden die je leven vormen.

Steeds veranderend, steeds in beweging,

vormt je waardesysteem de blauwdruk van je leven.

Leer deze blauwdruk lezen en
jouw waardesystemen omarmen.
Ontdek hoe menselijke evolutie en
jouw persoonlijke levenspad naadloos
op elkaar aansluiten.
Hoe jij gestuurd wordt door je omgeving en andersom.
Ontdek je ware kleuren en leer daarmee spelen.

[flat_button text=”Schrijf je nu in” title=”Schrijf je nu in” url=”https://bpdtraining.us3.list-manage.com/subscribe?u=76df6efe432ee40c49f569dce&id=17a78614aa” padding=”10px 20px” bg_color=”#235c93″ border_color=”#235c93″ border_width=”1px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”13px” align=”left” target=”_self”]

[clear]

DYNAMIC VALUE SYSTEMS (DVS)

Een training waarin je leert ontdekken welke waarden jouw gedrag sturen en je leven vormgeven en hoe je jouw waardesysteem optimaal kan inzetten om jouw leven naar een hoger niveau te tillen.

In deze huidige tijd kampen mensen met spanningen, relatieproblematiek, burnouts, trauma’s, eenzaamheid, Corona gerelateerde problematiek etc. De GGZ kan de vraag niet aan, heeft lange wachttijden en behandelt voornamelijk symptomen. Hoe heeft dit zover kunnen komen? Mensen zijn losgeraakt van wat belangrijk voor ze is. Ze hebben het niet meegekregen of zijn het onderweg in hun leven kwijtgeraakt. 

Heb jij een idee van hoe jij de wereld ziet? Is het voor jou een gevaarlijke plek of juist een ‘wereld’ van mogelijkheden? Een wereld die je niet zelf in de hand hebt vol dingen buiten jouw controle of een wereld waar je vorm aan denkt te kunnen geven op jouw manier? Vind jij het prettig als verandering rustig en langzaam verloopt of word je daar juist heel kriegel van en voel je behoefte aan snelle en dynamische veranderingen? Al deze dingen vinden hun basis in jouw persoonlijke waardensystemen. Dat zijn denkprogramma’s in je brein waarmee jij bepaalt wat belangrijk voor je is en wat juist niet. De unieke programma’s in jouw brein, die al je gedrag sturen en je kernmotivatie vormen. Deze programma’s sturen je beslissingen, angsten, je gedrag en je emoties. Ze beïnvloeden en sturen je communicatie en laten je groeien of brengen je in de problemen. En dat doen ze volautomatisch zonder dat jij je daar bewust van bent.
Tot nu toe…


[clear]


[one_third]
Beklim de ladder van je eigen waarden hiërarchie.
[/one_third]
[two_third_last]

Beklim de ladder van je eigen waarden hiërarchie.
Wat is het?

Wij nemen je in deze training mee op een avontuur waardoor jouw kijk op de wereld ingrijpend en blijvend gaat veranderen. 6 dagen van ontdekken hoe jij in elkaar zit en waarom je de dingen doet die je doet. We nemen je mee op een reis door 125.000 jaar evolutie en laten je zien dat jij dezelfde ontwikkelingen doorloopt in je eigen leven. Je krijgt inzicht in de drijfveren achter jouw dagelijks handelen en dat van anderen. Je ontdekt je blinde vlekken en nog te ontwikkelen groeipunten.

De Amerikaanse professor Clare W. Graves deed onderzoek naar het gedrag van mensen en kwam erachter dat er voor ieder type gedrag een verklaring is. Dankzij ruim 20 jaar onderzoek heeft Graves een waardesysteem model ontwikkeld dat tot op de dag van vandaag een briljant standaardwerk is voor het begrijpen, ontwikkelen en werken met waarden. Aan de hand van dit model gaan we met jou aan de slag om inzicht te krijgen in onze complexe manier van denken en doen.

In de DVS training kijken we zowel naar de bewustzijnsontwikkeling van een individu als de ontwikkeling van het collectief waar we deel van uitmaken. We kijken naar wat iemand stuurt, hoe ze de wereld zien, en welke keuzes ze maken. Naar wat belangrijk is in jouw leven, en waarom dit zo is. Naar hoe mensen proberen in te passen in het grotere collectief waar ze zich in bevinden en hoe ze hier soms nog in moeten groeien, en hoe ze hier soms ook uit groeien. We kijken naar de uitdagingen die het brengt als je nog vaardigheden mist om met de situatie om te gaan waar je in zit. We leren je hoe je mensen kunt helpen om die vaardigheden te verkrijgen en hoe je dit zelf kunt doen.


Wat houdt het in?

Je gaat samen met ons ontdekken welke niveaus van waarden er zijn en wat deze betekenen. We nemen je mee op twee reizen tegelijk. De eerste reis is die door de evolutionaire ontwikkeling van de mensheid. Hoe zijn we geworden wie we nu zijn en hoeveel invloeden van die hele ontwikkeling draag jij vandaag de dag nog mee in je gedrag. Tijdens de tweede reis, die gelijk loopt met de eerste, nemen we je mee door je eigen persoonlijke evolutie van baby tot volwassene en laten je ontdekken hoe jij in jouw eigen leven die evolutieladder hebt beklommen. We laten je zien hoe het komt dat je bepaald gedrag vertoont en dat je bepaald gedrag van andere mensen hinderlijk vindt of ronduit afwijst. We laten je ook zien waar je in jouw persoonlijke ontwikkeling afslagen hebt gemist of waar er gaten zijn gevallen in de weg die je hebt bewandeld. Zodat je met terugwerkende kracht herstel kan doen op de gebieden in je leven die dat herstel wel kunnen gebruiken. Op deze manier wordt je bewuster van jezelf en je omgeving en begrijp je beter waarom mensen doen wat ze doen, inclusief jijzelf. Met dit inzicht creëer je de mogelijkheid flexibel te kunnen schakelen in situaties, weet je mensen te motiveren, aan te sturen, beter te laten samenwerken en te coachen. Na de training kun je je communicatie aan de ander beter aanpassen dan ooit!

Je leert onder andere:
[custom_list style=”list-2″]

  • De 8 waardesystemen van Clare Graves;
  • Het herkennen van waardeniveaus bij jezelf en anderen;
  • ‘Gaten’ binnen de waardeniveaus ontwaren en hoe dit je gedrag beïnvloed;
  • Inzicht in de wereld van jouw waarden en overtuigingen;
  • Inzicht in de drijfveren achter het dagelijks handelen van jou en van anderen;
  • Voorspellingen maken op het gedrag van anderen en jezelf;
  • Inzicht in de gebeurtenissen op wereldtoneel binnen de waardesystemen;
  • Begrip in het waarom van je gedrag en hoe je dat kunt inzetten om positieve veranderingen teweeg te brengen;
  • De gedachten achter de taal zien en de emoties begrijpen die dit allemaal aansturen;
  • Beter aan te sluiten op de wereld van de ander en hiermee jouw communicatie naar een volgend level te tillen.

[/custom_list]


[/two_third_last]
[clear]

[one_third]
De training
[/one_third]
[two_third_last]

De training


Hoe ziet de training er uit?

De training is praktisch ingericht. Dat wil zeggen dat we je praktische technieken leren, waardoor je het waardemodel overal kunt toepassen.

Zodra je de training binnenkomt begint je reis door de dynamische waarde niveau’s. Je krijgt de complete uitleg over wat de niveaus zijn, wat ze betekenen en wat hun invloed is op jouw persoonlijke leven. Als je eenmaal hebt begrepen hoe deze niveau’s eruitzien en hoe ze zich tot elkaar verhouden, kun je deze kennis direct toepassen met voorbeelden uit je eigen leven.

We gaan kijken hoe de verschillende niveau’s invloed hebben op je persoonlijk welbevinden, op je relaties, en je professionele leven. Tegelijkertijd gaan we met elkaar analyses maken over wat er op dit moment werkelijk in de wereld gebeurt. Daarmee krijg je diepgaand begrip over de krachtenvelden die op dit moment de wereld waarin je leeft vormgeven. Omdat we kijken naar twee verschillende grootheden die in de DVS prominent naar voren komen, namelijk jouw levensomstandigheden en de capaciteit die je hebt om met die levensomstandigheden om te gaan, krijg je direct inzicht in hoe jij je als individu verhoudt tot het wereldgebeuren om je heen.

Je gaat met je mede deelnemers in discussie over de verschillende niveau’s en een verschijningsvormen zodat je al onderzoekend, een heel sterk begrip krijgt van wat de verschillende niveau’s betekenen en hoe ze tevoorschijn komen in de wereld. Daarnaast krijg je een aantal opdrachten die je thuis kunt uitvoeren, zodat je in je dagelijks leven zichtbaar krijgt hoe niveau’s constant en overal aanwezig zijn en invloed uitoefenen. Je krijgt een complete assessment die uitsluitend op jou van toepassing is, zodat je kunt zien hoe de verschillende niveau’s in jou aanwezig zijn en invloed op je hebben.

Wat is het resultaat van de training?

In een wereld van complexe informatie voel je je soms alsof je door een doolhof beweegt. Wat je echter nog gaat leren is dat dat doolhof alleen maar in je eigen hoofd zit. En dus zit de uitweg uit dat doolhof daar ook.
De DVS training is een spel van weerstand en meebewegen. Je ontdekt al snel of jij werkelijk de ‘open mindset’ hebt die je jezelf toedicht of dat je systeem toch wat vaster blijkt te zitten dan je dacht.

Je zult jezelf en anderen veel beter begrijpen en blokkades in communicatie en ontwikkeling leren herkennen.
Met dit inzicht creëer je de mogelijkheid flexibel te kunnen schakelen in situaties, weet je mensen te motiveren, aan te sturen, beter te laten samenwerken en te coachen. Na de training kun je je communicatie aan de ander beter aanpassen dan ooit, zodat je resultaten krijgt die eerder buiten bereik leken.

Je leert om inzicht te krijgen in de menselijke waarden- en denkprocessen en hoe deze zich aanpassen bij veranderende omstandigheden. Hierdoor kan je gemakkelijker de achterliggende motivaties (waarden) van gedrag bij mensen te herkennen om hiermee succesvol veranderingen te kunnen bewerkstelligen. Je leert communicatieproblematiek te herkennen en op te lossen. Door de linken te zien tussen individuen onderling, binnen hun rol als werknemer in organisaties en bij individuen in een maatschappelijke context, kun je gaan herkennen hoe mensen zich ontwikkelen en wanneer ze blokkeren om verder te ontwikkelen.

Na het volgen van de training kun je individuele waardeprofielen te schrijven, zodat je deze kunt gebruiken om mensen of teams inzicht te geven in hun eigen functioneren en daarmee verder te brengen. Hierdoor heb je alles in huis om op een goede manier een veranderproces binnen organisaties te begeleiden.


[/two_third_last][clear][one_third]
Persoonlijk én Professioneel
[/one_third]
[two_third_last]

Persoonlijk én ProfessioneelVoor wie is DVS geschikt?

Wanneer een training in persoonlijke ontwikkeling echt zijn werk doet, dan pluk je daar de vruchten van op verschillende plekken in je leven: in je persoonlijk leven, je relaties en ook in je werk, zodat je in meerdere gebieden van je leven evenwichtig kan groeien. Het is dan ook altijd een win-winsituatie als een training of een opleiding je helpt in die verschillende gebieden gelijkwaardig te ontwikkelen.

De DVS Training is voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in zijn eigen gedrag en waardeniveau’s. Voor iedereen die met groepen werkt en mensen makkelijker wil laten samen werken, door het begrijpen van de waardesystemen van de teamleden. Voor iedereen die andere mensen wil ondersteunen in het groeien en het doorbreken van hun problemen.

De kennis in deze training is uitermate geschikt voor het begeleiden van veranderingstrajecten, het oplossen van communicatieproblematiek, maar ook voor het herkennen en wegnemen van blokkades in je eigen ontwikkeling en van anderen om je heen.

Gun jezelf de communicatievoorsprong en ontdek de 7 levels van Dynamic Value Systems.

Wat is de professionele meerwaarde van de training?

Directie, management en medewerkers van een bedrijf die inzicht hebben in DVS systematiek kunnen met elkaar direct op een niveau van begrip communiceren dat veel misverstanden doet voorkomen. Onderlinge communicatie verloopt makkelijker. Aanname en doorgroei beleid wordt gedegen ondersteund met motiverende waarden, waardoor je eerder de juiste mens op de juiste plek kunt brengen. DVS maakt inzichtelijk waar jouw bedrijf als geheel makkelijker door de uitdagingen van de huidige tijd heen komt.

Wanneer je als directeur van een organisatie inzicht hebt over wat er in de onderstroom van je bedrijf gebeurt, heb je een duidelijker beeld van de dynamiek die in je bedrijf plaatsvindt. Dit zorgt ervoor dat je kunt sturen of kunt ingrijpen op situaties en gedrag van mensen op het niveau waar de situatie of het gedrag ook daadwerkelijk ontstaat. Stel je eens voor dat je een organisatie runt die voornamelijk vorm krijgt via regels, waar regels en regulaties de structuur vormen van je bedrijf. Je neemt vervolgens een topmanager aan die voortvarend is, dynamisch en individueel krachtig. Dan kan het in het begin lijken wat je bedrijf nodig heeft, maar kan het al snel resulteren is een botsing tussen manager en medewerkers. Wanneer je er achter komt dat het waardeniveau van de managers anders is dan dat van het bedrijf en de medewerkers. Zie je dit conflict al aankomen voordat het plaatsvindt. Dit is maar één van de honderden voorbeelden die we kunnen geven over hoe kennis van DVS jouw bedrijf soepeler kan laten lopen.


[/two_third_last]
[clear]
[divider]

Wanneer

Elk voorjaar en najaar begint een nieuwe DVS.
De eerstvolgende training begint op:
6 juli 2022

Kijk voor de huidige data in de agenda.

Waar

Onze trainingen worden gegeven op onze vaste trainingslocatie in
het Wapen van Zoetermeer.

Adres: Zegwaartseweg 31, 2723 PA Zoetermeer
Er is gratis parkeergelegenheid aanwezig

Investering

De training kost € 1.999,-
Dit is inclusief lunch, koffie/thee en alle benodigde trainingsmaterialen.

De trainingen zijn vrijgesteld van BTW.
Het is mogelijk in termijnen te betalen.

[clear]
PRAKTISCHE INFORMATIE EN VEELGESTELDE VRAGEN


Hoe lang duurt de training?

De DVS training duurt 6 dagen, verdeeld over 2 blokken van 3 dagen.


Waarom is de training verdeeld in blokken van 2 dagen?

De reden waarom de trainingen van BPD verdeeld zijn over blokken van 3 dagen, en niet achtereenvolgend plaatsvinden is je tijdens de training de ruimte te geven om de stof goed in je op te nemen, en gedurende de periode van 2 weken ermee aan de slag te gaan en te oefenen, om zo echt direct ‘real life’ ervaring te verkrijgen. Tijdens deze twee weken wordt je begeleid o.a. op Facebook en kun je alle vragen stellen als je ergens tegenaan loopt, en ervaringen delen met andere deelnemers. In onze ervaring zorgt dit ervoor dat de deelnemers aan het eind van de training niet alleen de kennis van DVS bezitten, maar ook in staat zijn dit vakkundig uit te voeren.


Wat zijn de lestijden op een trainingsdag?

De trainingsdagen duren van 9.30 tot 17.00 uur.
De deuren zijn open voor binnenkomst vanaf 9.00.


Hoeveel deelnemers zitten er in de training?

We houden de trainingsgroepen klein zodat iedereen genoeg persoonlijke aandacht krijgt gedurende het proces. Afhankelijk van de groepsgrootte lopen er ook meerdere coaches mee, zodat iedereen genoeg begeleiding heeft. Ook zorgt een kleine groep voor een meer verbonden sfeer. Zeker nu met corona houden we de groepstallen laag. Het maximum aantal deelnemers is 18.


Waar is de training?

De training vindt plaats in Het Wapen van Zoetermeer. Het adres is: Zegwaartseweg 31, 2723 PA Zoetermeer. Er is een zeer ruime, gratis parkeergelegenheid aanwezig.


Waar kan ik parkeren?

Bij Het Wapen van Zoetermeer is meer dan genoeg ruimte om te parkeren.


Wat zit er allemaal bij de training inbegrepen?

De training wordt volledig verzorgd. De training is inclusief uitgebreide trainingsmanual, en toegang tot de afgeschermde facebookgroep met daarop praktische NLP-tips, filmpjes en ervaringen en begeleiding gedurende het hele traject. Je ontvangt een certificaat. Tijdens de trainingsdagen krijg je een lunch van luxe broodjes en onbeperkt koffie en thee aangeboden.


Zit er lunch inbegrepen bij de training?

De lunch wordt door ons verzorgd. Ook staat er gedurende de hele dag koffie, thee en water klaar.


Wat als ik een allergie heb?

Indien je een allergie, voedselintolerantie of een speciaal dieet hebt kun je dit van te voren doorgeven en houden we daar rekening mee. Voor aanvang van de training zullen we dit ook nog aan je vragen.


Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen?

Deze training vraagt HBO werk en denkniveau.
Voor de DVS is geen vooropleiding vereist.


Wat is de studiebelasting van de training?

Thuisstudie: ongeveer 3 uur per week. Dit bestaat uit af en toe verplicht leesmateriaal ter voorbereiding van de training en de inzet om het materiaal excellent te beheersen door verschillende modellen te oefenen buiten de training om.


Krijg ik een certificaat?

Jazeker! Bij het succesvol afronden van al onze opleidingen krijg je een certificaat!


Wat als ik een dag mis?

Het kan gebeuren dat je een dag van de training moet missen. We zien vaker dan eens dat deelnemers dagen moeten missen, er kan natuurlijk altijd iets tussendoor komen, een afspraak die niet te verplaatsen is, een vakantie die al vaststaat, of simpelweg omdat je ziek wordt. Dit is geen enkel probleem. In sommige gevallen is er de mogelijkheid om op de dag zelf digitaal aan te haken, en zo toch de lesstof mee te krijgen. Indien dit niet gaat, vinden we een moment om je via een privé sessie helemaal up to speed te brengen met de gemiste informatie, zodat je het volgende blok gewoon weer in kunt stromen en mee kunt komen.


Kan ik de training nogmaals doen?

Ja zeker, omdat de training altijd veranderd, door nieuwe inzichten en voortschrijdend wetenschappelijke onderzoeken, en omdat mensen soms de training zo leuk vinden dat ze nog eens willen komen, of omdat ze na grote veranderingen in hun leven behoefte voelen om hun NLP skills op te frissen doet BPD de belofte dat je de training altijd nog een keer kan komen doen, helemaal gratis. Dit betekent dat je alleen de kostprijs voor de locatie betaald.


Hoe schrijf ik me in voor een training?

Inschrijven kan via de agenda, of via een mail naar office@bpdtraining.nl


Kan ik ook in termijnen betalen?

Omdat we voor iedereen de training zo haalbaar mogelijk willen maken, is het mogelijk om in termijnen te betalen. Hier zitten geen extra kosten aan verbonden. We willen hierbij graag met jou meedenken, we stemmen dan samen af wat het beste bij je past. Voor meer informatie, vraag naar de voorwaarden: info@bpdtraining.nl


Is de training vrijgesteld van BTW?

Aangezien de trainingen vallen onder het CRKBO zijn ze vrijgesteld van BTW.


Mijn vraag staat er niet tussen?

Kijk hier voor meer veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op of mail naar info@bpdtraining.nl.