Klachtenprocedure

Welkom bij Bureau Personal Development (BPD). Wij bieden een klachtenprocedure die voldoet aan de eisen die gesteld worden aan professionele organisaties in de coaching en training industrie. Deze klachtenprocedure voorziet in de mogelijkheid om klachten te melden en deze te laten behandelen door een onafhankelijke derde partij.

BPD heeft ervoor gekozen om aansluiting te zoeken bij verschillende brancheorganisaties, zoals de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH), de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en de Nederlandse Vereniging voor Neuro-Linguïstisch Programmeren (NVNLP). Deze organisaties hebben allen hun eigen klachtencommissie waar BPD klachten kan melden en laten behandelen.

Als je een klacht hebt over onze dienstverlening, kun je deze indienen via per e-mail naar onze administratie via office@bpdtraining.nl. Bureau Personal Development zal vervolgens contact met je opnemen om de klacht te bespreken en te kijken naar een mogelijke oplossing.

Als de klacht niet naar tevredenheid van jou als klager wordt afgehandeld, kun je ervoor kiezen om de klacht voor te leggen aan een van de klachtencommissies van de brancheorganisaties waar wij bij aangesloten zijn. De klachtencommissie zal de klacht onafhankelijk beoordelen en een uitspraak doen.

Voor meer informatie over de klachtencommissies van de andere brancheorganisaties waar wij bij zijn aangesloten, vind je hieronder de adresgegevens:

Voor de NRTO zie artikel 15 en 16 van de algemene voorwaarden voor voor meer informatie over de klachtenprocedure en de verbonden geschillencommissie. Onderstaand de gegevens voor de geschillencommissie:
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon: 070 3105310
Website: www.degeschillencommissie.nl

Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)
Zie het klachtenreglement en de klachtenprocedure Postbus 1167
3860 BD Nijkerk
Nederland

Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH)
Zie het Klachtenregelement van de NBVH

KvK-nummer: 40482421
Stadsplateau 7 – 8.22

Nederlandse Vereniging voor Neuro-Linguïstisch Programmeren (NVNLP)
Hier vind je meer informatie over de klachtenprocedure.

Postadres
Postbus 171
2270 AD Voorburg
Bezoekadres
3521 AZ Utrecht

Wij vinden het belangrijk om klachten serieus te nemen en ervoor te zorgen dat er een onafhankelijke partij is waar klachten kunnen worden ingediend. Zo kunnen we blijven werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening en het vertrouwen van onze klanten in onze organisatie behouden. Als je nog vragen hebt over onze klachtenprocedure, neem dan gerust contact met ons op.