augustus 10, 2023 in Uncategorized

Emoties op de werkvloer: een leiderschaps perspectief

In de blog van 29 juli hebben we gekeken naar emoties op de werkvloer en de rol van leidinggevenden bij een dergelijke situatie. 

Maar leidinggevenden zijn zelf natuurlijk zelf ook onderdeel van dat proces. Wat is hun verhaal?

Leiderschap is een complexe en uitdagende onderneming, een pad dat zelden rechtlijnig verloopt en even uniek is als de individuen die de rol op zich nemen. Leiderschap wordt gevormd door een combinatie van macht, connectie en kennis. Wanneer slechts één van deze elementen sterk is, leidt dit tot zwak leiderschap. Twee sterke elementen kunnen leiden tot ambivalent leiderschap, terwijl alle drie in balans excellent leiderschap voortbrengen.

Neem bijvoorbeeld het verhaal van Johan, Henk en Anna – drie hypothetische leiders, elk met hun unieke set van uitdagingen, die dit traject van leiderschap illustreren. Het is een reis die hen naar een kruispunt van ambitie, incompetentie, onzekerheid en gebrek aan sociale vaardigheden heeft geleid.

Johan is een leider die voornamelijk op macht is gericht. Hij is vastgelopen in zijn denkkader, duldt weinig tot geen verandering en past een tactiek van verschroeide aarde toe, ook bekend als zeemeeuwmanagement. Door zijn macht tot het uiterste uit te oefenen en dan te verplaatsen, kon Johan enige verlichting vinden van zijn onmiddellijke onzekerheden, maar deze aanpak bracht geen echte verandering in zijn leiderschapsstijl of interpersoonlijke vaardigheden.

In tegenstelling tot Johan was Henk, ondanks zijn ambitie, incompetent. Overweldigd door de druk van zijn positie en persoonlijke onzekerheid, bereikte hij een punt van burn-out. Echter, in plaats van zich over te geven aan zijn onbekwaamheid, zocht hij naar verandering – een positie waarin hij kon schitteren en waar minder van hem werd verwacht. Door deze verschuiving kon Henk bloeien, zijn zelfvertrouwen terugwinnen en zijn leiderschapscompetenties opbouwen.

Dan is er Anna, een leider die onzekerheid belichaamt. Haar onzekerheid, gecombineerd met haar worsteling om diepgaande, menselijke connecties te maken, leidde tot een verharding in haar leiderschap. Maar in tegenstelling tot Johan en Henk koos Anna voor zelfverbetering. Ze schreef zich in voor een Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) training bij BPD en leerde om te gaan met haar onzekerheden en haar communicatieve vaardigheden te verbeteren.

In feite hebben zowel Henk als Anna door middel van de NLP-training bij BPD hun leven een beetje leuker gemaakt. Ze benaderden de training met openheid en zonder terughoudendheid en de soms pijnlijke maar noodzakelijke spiegel die hen voorgehouden werd, hielp hen om te groeien en bloeien in hun professionele situaties.

Elk van deze leiders vertegenwoordigt een combinatie van macht, connectie en kennis in variërende graden, en hun verhalen benadrukken het belang van evenwicht tussen deze drie elementen in het bereiken van excellent leiderschap. Ze herinneren ons eraan dat leiders ook mensen zijn en nodigen leiders uit om in de spiegel te kijken en zichzelf de vraag te stellen: “In wie van deze leiders herken ik mezelf het meest en welke stappen ben ik bereid te nemen om te groeien?”

Leiderschap is een voortdurende reis, een proces van zelfbewustzijn, communicatieve vaardigheden en een gezonde balans tussen ambitie en empathie. Het is niet altijd makkelijk, maar de beloning is een leven en carrière vol voldoening en authentiek leiderschap.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree